Hetyefő Község


Hetyefő település Veszprém megyében Sümegtől Észak-nyugatra, Vas és Zala megyék találkozásánál helyezkedik el, közigazgatásilag a Dabronc-i Körjegyzőséghez tartozik. Megközelíthető: Sümeg felől: Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc községeken át. Veszprém és Ajka felől a 8-as főútról Keléd településen át.
Történelmi múltja a XIII. század közepéig nyúlik vissza, első hiteles oklevelek 1241-ben említik először Terra Heghe néven.


A középkorban a türjei konvert birtoka volt, de nemesek is – főleg a Hetyei-család tagjai – bírtak itt részeket. A falu a török hódoltság alatt elnéptelenedett, puszta volt. Az 1720-as években is csak négy családot jegyeztek fel. Mint a türjei prépostság tulajdona, csak lassan települt be újra, a lakosság lélekszáma a XIX. század közepén érte el a 100 főt. 1808-ig a falu a Hetyefei nevet viselte. Temploma nincs, ún. haranglába van, a római katolikus hívek a szomszédos Zalaerdődre járnak templomba.
A település szerkezete falusias jellegű. A lakosság lélekszáma 102 fő, lakásállomány 50.
A község az utóbbi évtizedben látványos fejlődésnek indult. Az 1990-es években a vezetékes ivóvíz-, telefon-, gázhálózat építése befejeződött, a közvilágítás korszerűsítésre került. Pályázati lehetőségeket kihasználva a középületeket sikerült felújítani, különböző eszközöket beszerezni. Jelenleg folyamatban van a temető kerítésének felújítása szintén pályázati támogatással. Több éve megoldatlan kérdés a település, illetve a térség szennyvízcsatornázása.
A településen élő emberek nagy része idős, egyedülálló személy, sajnos az iskolás korú gyermekek száma is kevés. Vasútállomás a településtől 3 km-re Dabroncon van a legközelebb. A községben Polgármesteri Hivatal, Kultúrotthon, Orvosi rendelő, Falugondnoki Szolgálat működik.
Testvértelepülése nincs a községnek.
A település máig megőrizte falusias jellegét, jövőképébe kiválóan beleillik a falusi turizmus feltételeinek megteremtése.

utolsó módosítás:2010-01-06 20:30:51

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Falugondnoki autó pályázat

IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Hetyefő Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Hetyefő Község Önkormányzat ( 8344 Hetyefő, Kossuth u. 35. ) Telefon: 06-87/457-260, Fax: 06-87/457-260, e-mail: dabronc@enternet.hu

ÜZEMELTETŐ:
Hetyefő Község Önkormányzat